Děti si vyzkoušely fermentaci zeleniny

…byla to dokonalá dělba práce. Někdo krajel, škrábal, strouhal. Navíc si děti připravily brambory ze sklizně.

Zeleninu jsme nechali kvasit, děti si ji pak budou během zimy moci sníst 😉