Děti z družiny odstartovaly listopad poznávacím výletem

Na začátku měsíce se děti z 1. a 2. oddělení vydaly v odpoledních hodinách do Muzea středního Pootaví Strakonice…

“Po příjezdu jsme se rozdělili na tři skupiny a postupně si prošli celé muzeum. Za přítomnosti průvodkyně jsme si prohlédli expozice, které se týkaly historie hradu, dud, loutek, Fezka a motorek. 

Také jsme si mohli zahrát hry na starých počítačích v rámci výstavy Retro Gaming.”

 

A. Pádecká