Devět králů

Klima stezka aneb Putování panoše se žabkou

Projekt žáků ZŠ Cehnice

1. stanoviště

interaktivní mapa: KLIMA STEZKA

Klima stezka aneb Putování panoše se žabkou

Bylo nebylo. Na březích krásného rybníčka v jedné jihočeské vesničce žila žabka. Ráda sedávala na kameni u břehu a pozorovala život kolem. Věděla, kdy vychází slunce, kdy zapadá, v jakou hodinu přicházejí k rybníčku srny, kdy rozkvétá jaká rostlinka.   

A tak si také všímala, jak se příroda a děje v ní v poslední době mění. Občas ji překvapily nečekané změny počasí, někdy déšť dlouho nepřicházel a vody v rybníčku povážlivě ubylo, jindy bylo vody tolik, že její kamenný trůn úplně zmizel pod hladinou. Když měla mít krajina sněhovou přikrývku, nikde nebylo po sněhu ani památky a pak najednou bílá peřina zavalila celou vesnici.  

Prostě všechno bylo jinak, než za jejích mladých let. Mnohá zvířátka jsou vystrašená a nevěděla, co se děje,  i křehké rostlinky se bály, že přijdou o svá dlouholetá stanoviště….  

Naštěstí si těchto změn všimli i lidé, kteří mají přírodu rádi a jsou ochotni pro ni něco udělat.  A tak vzniklo několik míst, kde se lidé domluvili a vymysleli, jak přírodě, zvířátkům i rostlinám i sobě pomoci, aby se tady všem dobře žilo.  

Žabka si řekla, že tohle by mělo vědět co nejvíce lidí, aby mohli pomoci i jinde zachránit krásná místa v přírodě a zachovat je pro příští generace.   

Rozhodla se, že všechno, co se v této vesničce děje, musí povědět i cehnickému panošovi, který dlí dlouhá léta na znaku vesnice a možná vůbec nic neví.   

Když na vesnici padla noc, vydala se žabka za panošem a se vším se mu svěřila. Panoš žabce slíbil, že spolu projdou všechna důležitá místa, žabka mu bude průvodcem a seznámí ho se všemi příběhy o pomoci lidí zdejší přírodě i ostatním lidem ve vesnici.  

„Stejně jsem už z toho věčného stání na jednom místě celý dřevěný, rád se s tebou projdu.“ řekl žabce panoš a těšil se, co se od žabky doví.  

První jejich společnou zastávkou bylo Devět králů…. 

Putování panoše se žabkou – Devět králů

Žába zavedla panoše ke skupině různě velkých kamenů v centru obce.

„Proč jsme tady?“ zeptal se panoš.

Žába se na panoše podívala a začala mu vyprávět.

„V roce 2003 tady objevili stavbu kamenů, která pocházela ze střední doby kamenné až mladší doby bronzové. Archeologové zjistili, že se jedná o obřadní a léčitelskou stavbu, proto jsme se rozhodli udělat si poblíž infocentrum obce. Zrekonstruovali jsme si starý selský dvůr, který jsme kvůli této kamenné stavbě odkoupili, a do infocentra dali repliku kamenů, protože originální kamennou stavbu si převezli v roce 2006 do muzea za Pootaví ve Strakonicích. Teď se dvůr s pódiem používá na svatby, vystoupení, vítání občánků a další podobné akce.“ dokončila svoje vyprávění žába.

Panoš byl velice překvapen historií místa a byl rád, že se o něm mohl dozvědět více.

Koukej a vzpomínej

před a po