Dobytí severního pólu

Nekonečné sněhové pláně severního pólu již od pradávna lákaly expedice z celého světa. I my jsme se s žáky 3. – 5. ročníku vydali na jednu takovou expedici do envicentra PROUD v Horažďovicích. V průběhu týdne jsme získali všechny potřebné dovednosti pro zdárný průběh expedice a užili si pobyt v zimní přírodě.