DOBÝVÁNÍ SKOČICKÉHO HRADIŠTĚ

Už jste slyšeli českou legendu o svatém Hugovi? A víte, odkud tento hrdina pochází? Pokud jste dvakrát odpověděli ne, nejste v tom sami. My jsme to před pondělím výstupem na skočický vrchol Hrad nevěděli také, a co víc, žádný takový Hugo pravděpodobně vůbec neexistoval. Pro naši výpravu sestavila umělá inteligence dramatizovanou legendu o něm a připravila nám tak čtenářskou zábavu v rolích Huga, Bohdany a dalších příslušníků staroslovanského kmene, kteří by čistě teoreticky mohli obývat skočické hradiště v době dávné. Přiložený text je proto zcela fiktivní, ale co si budeme vyprávět, ono ani ve skutečných legendách nebude všechno pravda: LEGENDA O HUGOVI

Žáci cestou splnili několik drobných úkolů – vykoupili si indicie se jmény postav díky nalezeným stříbrňákům, pročetli se divadelní hrou až na vrchol kopce a nalezli Hugovu “kosterní relikvii”. 

Cestou zpět jsme se vrátili do současnosti a měli za úkol nasbírat snímky do fotografického binga, abychom jednak navázali na nedávný fotoworkshop, kterého jsme byli účastni, jednak abychom nasbírali pár obrázků na památku sedmihodinové túry, na které nás celou dobu pronásledovaly statisíce mravenců. Fotky z výletu i malé mozaiky toho, co jsme cestou potkali (bingo mělo obsahovat lidi: portrét, selfíčko, skupinu; přírodu: živočicha, strom, houbu; uměle vytvořenou věc: značení, stavbu a věc) najdete v galerii.

DOBÝVÁNÍ HRADIŠTĚ

FOTO BINGO