Doporučení MZCR K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-182021.pdf