druháci a jejich podzimní skřítci

Projektový den “Skřítek Podzimníček” se i přes ne příliš ideální počasí podařil. Děti postavily krásné domečky a připravily i pohoštění pro své skřítky. Zpět jsme si všichni donesli přírodniny na výrobu skřítků, kteří se nám moc povedli:-). Děkuji svým šikulům za pěkný den. Alena Baníková, třídní učitelka.

Více fotografií naleznete ve třídní galerii: 

https://zscehnice.sharepoint.com/:f:/g/Ek9HWzV0EJxFu4GlXy9kdswBJeSKwkPqrLSo_GibwoTPdA?e=zKBVJf