ENGLISH MERRY-GO-ROUND

Hodiny anglického jazyka v osmé třídě patří jednou týdně tzv. stanovištní práci. Každý žák si vybírá, na kterých aktivitách chce nebo potřebuje pracovat. Různorodé úkoly se zaměřují na všechny oblasti jazyka – speaking, listening, reading, writing nebo procvičování slovní zásoby. K dispozici jsou vždy jak stanoviště individuální, tak skupinová. 

V polovině listopadu se nám podařilo projit dvě třídy, sedmáky a osmáky, čímž jsme zařadili i prvek mezitřídní interakce. Tu mnozí žáci přivítali s nadšením a v rámci společné hodiny nazvané Merry-Go-Round / Kolotoč objevovali angličtinu na celkem devíti stanovištích s využítím interaktivních her, rozhovorů, konverzací ve dvojicích, tvorby jednoslidových prezentací nebo třeba práce s textem v různých podobách. 

Děkujeme oběma třídám za aktivní přístup a především za ochotu překročit hranice své třídy a propojit své znalosti a učení se s ostaními.