Evropa v krabici od bot

Netradiční prezentace vybraných evropských států si připravili žáci osmé třídy. Jednotlivé země totiž umístili do krabice od bot. Nebyl to jednoduchý úkol, ale osmáci se ho zhostili se ctí.

Nejprve však bylo třeba vyhledat charakteristiky jednotlivých států, ty pak propojit s vizuálními prvky a vše vkusně a nápaditě umístit do krabice od bot. Vznikla tak podivuhodná výstavka, která umožní dětem podle základních indicií určit státy, s nimiž sdílíme jeden světadíl, a snadno si zapamatovat spoustu zajímavostí. Celý projekt byl završen společným učením se šestou třídou.