GRAMMAR: POSSESSIVE PRONOUNS (přivlastňovací zájmena)

PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

“něco něčí je”

já/I = moje/MY

ty/YOU = tvoje/YOUR

on/HE = jeho/HIS

ona/SHE = její/HER

ono/IT = toho/ITS

my/WE = naše/OUR

you/VY = vaše/YOUR

oni/THEY = jejich/THEIR