Hnětýnky online

Ani letos nepřijdeme o tradiční soutěžní výstavu hnětýnek. Pouze s ohledem na hygienická opatření přesuneme její ústřední část, tedy vystavení a hlasování, do virtuálního prostoru. Hnětýnky doma upečte, vyfoťte a fotografie do 14. října pošlete prostřednictvím mailu na adresu hnetynky@zscehnice.cz. Poté bude probíhat online anketa, ve které se rozhodne o prvních třech místech, která budou po zásluze oceněna SRPŠ. Každý žák či žákyně bude mít jeden “volební” hlas. Těšíme se na Vaše výtvory a fotografie!