I letos jsme pomáhali “uklízet Česko”

Jen pro rychlou rekapitulaci: “Ukliďme Česko” je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavní jarní úklidový den byla sobota 1. dubna 2023 a hlavní podzimní úklidový den (World Cleanup Day 2023) bude sobota 16. září 2023.  

Naše škola a obec měly velké uklízení za sebou ještě před 1. dubnem. Nepořádek jsme sbírali do pytlů nejen v obci, ale i jejím přilehlém okolí (nutno dodat, že počasí nám opravdu nepřálo, ale skupinky žáků déšť nesly hrdinně a předháněly se, kdo zaplní pytle dříve :)). Žáci nejstarších ročníků došli až do Dunovic. Všem patří velké DÍKY 🙂

Mj. letošní roční je jubilejní, Česko uklízíme v rámci této akce už 10 let. Jen pro představu: podle dostupných informací šlo minulý rok o rekordní účast, kdy se do úklidů v průběhu celého roku zapojilo téměř 200 000 dobrovolníků. Těm se podařilo při 4 687 akcích zbavit přírodu 2 730 tun odpadů.