I letos projel Cehnicemi sv. Martin

Tentokrát si celou akci vzal na starosti dětský kroužek „Mladý hospodář“. Děti navštěvující tento kroužek jsou žáčkové naší 1. – 3. třídy. 

Od října se děti věnovaly přípravě akce sv. Martina. Vyráběly svícny z ručně barvených kamínků, malovaly okrasné sklenice, samy upekly a nazdobily perníčky s tématikou sv. Martina. V neposlední řadě sesbíraly jablka a samy vyrobily mošt, který byl na akci podáván.

Změnou prošlo i místo konání. Tradičně akce probíhala v místním infocentru. V letošním roce proběhla na pozemku za školou, kde je dostatek místa pro každého. 

Po zahájení akce a přečtení opravdu pestrého programu z úst našich nejstarších hospodářů, se jako první na scéně objevily děti ze Sborečku Míši Dvořákové v kytarovém doprovodu pana učitele Jiřího Brabce a zazpívaly krásné písně. Následovaly děti ze všech oddělení naší MŠ. Nutno podotknout, že všichni, včetně paní učitelek, byli naprosto úžasní a jejich program byl dokonalý. A aby čekání na sv. Martina nebylo příliš dlouhé, mohly si děti po ukončení programu vyzdobit vlastního koníka a zazávodit si na něm. Odměnou jim byla sladkost v podobě podkovičky. Pro rodiče, a samozřejmě nejen pro ně, byla připravena bohatá „mlsárna“, kterou napekly paní učitelky z MŠ a i naše školní vývařovna.

Nakonec se všichni dočkali a náš sv. Martin opravdu přijel. Sníh sice nedovezl, ale přijel na bílém koni a jel v čele lampionového průvodu dětí a rodičů. Tentokrát i trasa vedla jinudy, bezpečněji, a to po nové stezce v polích za naší školou.

Za všechny hospodáře bychom rády poděkovaly všem maminkám, které pomáhaly při výrobě koníků a prodeji dobrůtek. Dále všem paním učitelkám, bez kterých by akci vůbec nebylo možné realizovat. Veliké díky patří majitelce koníka, který byl ochotný snášet křičící děti se svítícími lampiony 🙂

Za pořádající tým Alena Baníková a Alexandra Laszáková.