Informace k provozu školy od 10. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové,

od pondělí 10. května 2021 přecházíme do režimu rotační výuky i na 2. stupni. O rámcové podobě rotací jsme vás již informovali, níže naleznete podrobnosti k organizaci provozu školy v nadcházejících týdnech.

Rámcové informace na MŠMT

https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

ORGANIZACE VÝUKY

1. stupeň
– rotace pokračuje do odvolání v nastaveném cyklu
– 10. – 14. 5. 2021 – prezenční výuka 1., 2., 3. ročník, distanční výuka 4. a 5. ročník
– 17. – 21. 5. 2021 – prezenční výuka 4. a 5. ročník, distanční výuka 1., 2., 3. ročník
– testování antigenními testy 1x týdně v pondělí

2. stupeň
– 10. – 14. 5. 2021 – prezenční výuka 6. a 9. ročník, distanční výuka 7. a 8. ročník
– 17. – 21. 5. 2021 – prezenční výuka 7. a 8. ročník, distanční výuka 6. a 9. ročník
– cyklus pak pokračuje do odvolání
– testování antigenními testy 2x týdně v pondělí a čtvrtek první vyučovací hodinu
– tělocvik do konce školního roku vždy pro třídu (smíšený, chlapci a dívky společně)

Oba stupně
– rozvrhy pro prezenční výuku v téměř původním počtu vyučovacích hodin (doplněn tělocvik)
– rozvrhy pro distanční výuku v redukované podobě
– aktuální rozvrhy k dispozici v Bakalářích a na webových stránkách
– v případě nejasností kontaktujte třídní učitele
– způsob práce v prezenční výuce vám upřesní vyučující jednotlivých předmětů

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
– povinně respirátory / roušky
– zachovávání homogenních skupin
– pravidelné větrání, dle aktuální situace vyšší rozsah pobytu venku

STRAVOVÁNÍ
– aplikace STRAVA v provozu, možnost kontroly, odhlašování a přihlašování obědů
– obědy automaticky přihlášeny žákům v prezenční výuce
– obědy automaticky odhlášeny žákům v distanční výuce

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY
– zapůjčená ICT zařízení (počítače, tablety, telefony) zůstávají k dispozici žákům až do závěru školního roku
– distanční i prezenční výuka i nadále využívá komunikační kanály web (obecné info), Bakaláři (info pro rodiče), Teams (info pro žáky, zadání)
– technická podpora stále v provozu, v případě problémů kontaktujte Jana Pirgla

Věřím, že přechod na letošní 11. a 12. verzi rozvrhu znovu zvládneme, i když přechod do téměř plného rozvrhového režimu bude pro některé žáky velmi náročný a pobyt ve škole od 7:35 až do odpoledních vyučování dlouhý.

Komunikujme prosím společně , pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo nejasnosti. Do konce školního roku zbývá již jen pár týdnů, budu ráda, když je využijeme k efektivní společné práci v optimistické atmosféře.

Děkuji,

Zuzana Drančáková
ředitelka školy