Informace k provozu školy od 24. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,

od pondělí 24. května 2021 přecházíme do plně prezenční výuky podle původního rozvrhu ze září 2020, včetně tělocviků a hodin hudební výchovy (v nich se nadále nezpívá).

Rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích a na webových stránkách školy ve čtvrtek 20. 5. 2021 odpoledne.

Organizačně:

– testování antigenními testy bude probíhat pro celou školu již pouze 1x týdně – v pondělí
– respirátory i roušky jsou nadále povinné ve vnitřních prostorech školy
– doporučen je zvýšený pobyt venku
– ranní i odpolední družina zajištěny
– obědy automaticky přihlášeny, aplikace STRAVA v provozu
– informační kanály – rodiče: Bakaláři, žáci: platforma Teams, obecné informace naleznete také na webových stránkách, rychlé aktuality i na facebookovém profilu školy.

Připomínám též následující:
– před odpoledním vyučováním běží pro 2. stupeň dohledová třída – týká se všech, u kterých nemáme potvrzeno od zákonného zástupce, že ji žák nebude využívat
– omlouvání nepřítomnosti – do 3 dnů od počátku nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod, do 3 kalendářních dnů po návratu do školy omluvit zápisem do OMLUVNÉHO LISTU
– přezůvky ve škole – zkontrolujte si, že po návratu do školy je vaše děti opravdu mají ve skříňkách
– tělocviky budou realizovány venku – vhodné oblečení i obuv na převlečení a přezutí
– na školním dvoře nyní probíhají dokončovací, úklidové a drobné zemní práce v souvislosti se stavbou nové školky – prostor je nyní stále uzavřen pro pohyb žáků a ohraničen páskou

Rámcové informace naleznete zde: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

Děkuji,

Zuzana Drančáková
ředitelka školy