INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě 
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy 
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy 
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální 
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá 
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu 

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. 

VÍCE ZDE: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.