INTERAKTIVNÍ ANGLIČTINA

Vzhledem k distanční výuce vyšších ročníků základní školy si nové vybavení mohou užívat pouze prvňáci a druháci. Děti ve druhé třídě objevovaly funkce tabletů, připomněli si, jak funguje platforma Teams a pak se věnovaly interaktivním anglickým cvičením.

Běžně již pracují s jazykovými kartičkami „flashcards“, které jsou oboustranné a obsahují nahrávky anglických vět, případně slovíček, které děti nahlas opakují. S objevenými větami pak zvládají konverzovat, mluvit o sobě samých před ostatními nebo soutěžit v interaktivních kvízech.