Interpunkce

PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE

UMIMECESKY.CZ > čárky v souvětí souřadném, podřadném a vložené věty 1, čárky před a/nebo 2

SKOLASNADHLEDEM.CZ > interpunkce v souvětí 1, 2