GRAMMAR: IRREGULAR VERBS (nepravidelná slovesa)

IRREGULAR VERB = NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

Slovesa v minulém čase se v angličtině tvoří:

1 – PRAVIDĚLNĚ – koncovkou -ed (I played/Hrál jsem. She listened to music/Ona poslouchala hudbu.)

2 – NEPRAVIDELNĚ – různými tvary sloves (I went out/Šel jsem ven = WENT je minulý tvar od GO)

jpirgl
pnemeckova