Klima a co na to já.

Jedná se o název čtyřhodinového programu z Recyklohraní, který žákům 7. – 9. třídy přiblížil problematiku klimatické změny.

Cílem projektu bylo prohloubit v žácích zájem o toto téma, zviditelnit současné dopady, seznámit je s nejvýznamnějšími faktory lidské činnosti, které přispívají ke klimatické změně – jako je doprava, stravování a energetika. 

Žáci se věnovali také možným řešením situace – jak na osobní, tak i na kolektivní úrovni, díky rolové hře, kdy se někteří žáci vžili do rolí zemědělců, lékařů, hajných, ochranářů, ředitelů energetických společností, majitelů autoopravny, a řešili své problémy a spory před zastupitelstvem města.

Zastupitelé spolu s ostatními žáky (občany) pak rozhodli a porovnávali jednotlivé argumenty a určovali, kdo je a není v právu.