Klimastezka aneb Putování panoše se žabkou

Jedná se o výsledek roční spolupráce žáků 7. a 8. třídy, kteří se zapojili do projektu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). Žáci se touto cestou učí vytvářet vztah k místu a mají možnost aktivně měnit své okolí. 

To poznávali v průběhu celého roku. Pomohla jim k tomu metodika “7 kroků” a simulační hra “Podnebín”, ve které odhalili spoustu klimatických opatření a jejich účinnost. Vytvořili klimamapu svého okolí školy a podrobně se zaměřili na adaptační a mitigační opatření kolem nich a případná rizika.  

Na základě jejich výsledků a zjištění vyšlo najevo, že v Cehnicích je klimatických opatření opravdu hodně a mnoho žáků o nich ani neví. A tak vznikl nápad vytvořit kolem těchto opatření stezku. Pak už následovalo vymýšlení a zpracování spousty informací, ke kterým nám umožnila přístup i paní starostka.  

Oslovili jsme firmu Hřiště pod Květinou a zkusili si sami promyslet a vytvořit objednávku na dřevěné kůly. 

Výsledkem bylo umístění sedmi kůlů s QR kódem. Stezka začíná u infocentra Devět králů a dále vás po Cehnicích provede těmito klimatickými opatřeními: poldr, retenční nádrž Třtí, sběrný dvůr, ČOVka, Re-use centrum, rybník Mešník.  

Na každém uvedeném stanovišti si můžete pomocí telefonu načíst spoustu zajímavých informací, fotek daného místa i mapku dalších stanovišť.  Místo Vám přiblíží vyprávění cehnického panoše a žabky, která jej provází po jednotlivých místech v Cehnicích a vypráví mu, jak se místo změnilo, což je vidět i na vložených fotkách před a po.  

Pokud nějaký náš „kůl“ potkáte, neváhejte si informace načíst a ponořit se do vyprávění. 

V příštím školním roce plánujeme doplnit informace ještě o otázky a naši stezku povýšit na tzv. kešku.