KOMORNÍ BESEDA O VOLBĚ POVOLÁNÍ

Dobrovolný výběr žáků osmé třídy absolvoval besedu o volbě povolání na Úřadu práce ve Strakonicích. Téměř dvouhodinovým setkáním nás provázely pracovnice úřadu Jaroslava Mrázová a Marie Hájová, které měly připravené jak prezentační materiály, tak několik společných aktivit, v nichž se snažily žákům příblížit více či méně známé profese a okolnosti, které s nimi souvisejí. Cílem mimo jiné bylo přivést žáky k chvilkovému zamyšlení se nad svými vlastními potřebami, schopnostmi a preferencemi, které by bylo možné při volbě jak studia, tak později povolání využít. 

Připomenuly žákům, že návštěva úřadu, konzultace či podrobnější studium všech nabízených profesních a studijních oborů jsou kdykoliv možné individuálně, skupinově nebo třeba s rodiči. Kontakty jsou dostupné u třídní učitelky, případně přímo na stránkách ÚP. Odkázaly nás též na několik portálů, které mohou být nápomocny při hledání uplatnění. Společně se nad nimi pozastavíme ve škole, nicméně k individuálnímu nahlédnutí jsou dostupné stále na webových stránkách (neboť zájem o zkoumání se může v žácích objevit zcela nečekaně, v kteroukoliv denní i noční dobu):

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ > https://www.nsp.cz/ (portál informující o veškerých dostupných povoláních, jejich požadavcích, podmínkách kvalifikace, platových možnostech, inzercích apod.)

INFOABSOLVENT > https://infoabsolvent.cz/ (portál nabízející profitesty, průvodce obory, přehledy oborů a škol různých stupňů a zaměření)

ATLAS ŠKOLSTVÍ > https://www.atlasskolstvi.cz/ (portál s přehledem škol a oborů)