Seznam zaměstnanců s kontakty

Jméno Pozice Telefonnní číslo 
Bláhová Petra zástupkyně MŠ  
Brousil Karel školník  
Brousilová Jiřina kuchařka / uklízečka  
Danešová Marie učitelka ZŠ 737 480 620
Divišová Helena učitelka MŠ  
Drančáková Zuzana ředitelka  
Grufíková Jana učitelka ZŠ 606 311 415
Jonášová Gabriela učitelka ZŠ 733 502 522
Kaločaiová Olga asistent pedagoga  
Koštelová Šárka zástupkyně ZŠ 731 115 528
Krtková Lenka učitelka MŠ  
Kůsová Věra učitelka ZŠ 607 190 121
Maroušek Rostislav učitel ZŠ – výchovný poradce 735 020 686
Mašková Alena vychovatelka ŠD 728 939 668
Mrázová Romana školní asistent MŠ  
Němečková Petra učitelka ZŠ 607 802 602
Němečková Rajnochová Iveta asistent pedagoga  
Novotná Martina učitelka ZŠ 723 677 788
Nováková Marcela sekretářka  
Nováková Radka asistent pedagoga  
Pádecká Alena asistent pedagoga / vychovatelka ŠD 725 883 155
Pirgl Jan učitel ZŠ 602 466 934
Pertáková Marie vedoucí kuchyně  
Poddaná Dagmar asistent pedagoga MŠ  
Řezníková Petra školní asistent MŠ  
Sekyrová Marie kuchařka  
Slavíčková Dominika asistent pedagoga  
Sosnová Emílie kuchařka / uklízečka  
Starec Jan učitel ZŠ – metodik prevence 728 578 887
Švarcová Iveta učitelka ZŠ 777 552 053
Turková Monika asistent pedagoga  
Vávrová Jitka asistent pedagoga  
Vávrů Petra školní psycholog 723 445 508
Volfová Ludmila kuchařka  
Vrňáková Veronika učitelka MŠ  
Vondráková Veronika učitelka ZŠ 777 079 967
Zronková Jana kuchařka / uklízečka