Kouzlo mikroskopů

Během 14 dnů jsme měli v rámci projektu Edustem zapůjčeno několik typů mikroskopů a binolup. Žáci měli možnost si několikrát vyzkoušet své dovednosti při tvorbě preparátů a jejich mikroskopování. Šestáci a sedmáci zvládli řez stonkem  pestíkem a tyčinkou  tulipánu. Velmi pěkné bylo i pozorování různých druhů pylů. Šesťáci se potom na jednu hodinu stali i zkušenými průvodci prvňáčků, kteří si též přišli vše prohlédnout.
Pokochejte se s námi několika fotografiemi.