KROUŽKY 2021-22

V přiloženém dokumentu naleznete přihlášku na kroužky vypsané pro tento školní rok. Každý žák / každá žákyně též obdrží ve vytištěné podobě. Vyplněné vracejte třídním učitelům do pátku 1. října. Kroužky budou spuštěny od pondělí 4. října a v průběhu týdne bude možné se ještě na kroužky dohlašovat.

Formulář KE STAŽENÍ:

https://zscehnice.sharepoint.com/:w:/g/EbsYpflBG1FErXxY0lyvbIMBjsK-2d-V8_GIj1S8tnEx9w?e=HwL6JO