Letem světem v devítce – globální raw mining

V rámci listopadového projektového dne inspirovaného celoškolním tématem “LETEM SVĚTEM” si deváťáci zažili malou kooperativně-simulační aktivitu s nádechem geologie. Nejednalo se o klasickou sociální simulaci, cílem bylo především podpořit schopnost organizace souvislé práce, schopnost poprat se s časovým tlakem jednotlivých milníků a dovést aktivitu až k závěrečné prezentaci.

Během 3×45 minut bylo úkolem deseti týmů založit si malou geologickou firmu, popsat firemní hodnoty (ve vztahu k dlouhodobé vizi, ziskovosti, obchodním partnerům v různých zemích, včetně těch, které porušují lidská práva, případně ve kterých je vysoká míra korupce), popsat klíčovou surovinu (nerost, horninu, energetickou surovinu) a její naleziště. Následně geologové a podnikatelé sestavili jednoduchý podnikatelský záměr, vizualizovali svůj produkt v TinkerCAD a Procreate a všechny své materiály seskládali do pětislajdové prezentace. Na závěr pak na investorském “obědě” během devadesáti vteřin odprezentovali svůj návrh.

Projektová výuka je styl práce, kterým je nutné procházet opakovaně – hledání dobrého přístupu k řešení různých typů problémů potřebuje různou zkušenost. Deváťáci navazují na předchozí podobné realizace k tématům Ukrajina a prevence rizikového chování. Samotný výsledný produkt je až na druhém místě, i v globálním raw miningu se průvodci zaměřili především na pozorování a zhodnocení silných a slabých stránek procesu.