Letní kempy – ohlédnutí

V týdnu od 19. do 23. července zrealizovala ZŠ letní kempy. Možnost se zúčastnit využilo 76 dětí napříč všemi ročníky. Vzniklo tak pět turnusů, ve kterých se potkávali věkově blízké děti, záměrem bylo co největší zachování třídních kolektivů společně s vedením třídních učitelek, případně asistentek pedagoga.

Každý den byly připraveny programy od 8 do 16 hodin s tím, že dříve přijíždějící děti mohly využívat ranní dohledovou skupinu a začít své ráno s písničkami, kytarou a drobnými kolektivními hrami.

Náplní všech turnusů byla především zážitková pedagogika. Jednotlivé činnosti byly zaměřeny na pohyb (atletické dovednosti, turistika – všechny týmy se zúčastnily celodenního pěšího výletu, cyklistika, kolektivní hry), prohlubování vztahů a komunikace mezi žáky a vedoucími a nechyběly ani chvíle věnované vzdělávání s důrazem na anglický jazyk a svět IT, přičemž s oběma vzdělávacími oblastmi přišly do kontaktu všechny kempové skupiny.

Součástí některých turnusů byly též dlouhodobé aktivity – příprava a realizace divadelního představení s fyzikálními pokusy nebo různé podoby olympiády.

To nejlepší ze svých turnusů vyzdvihují vedoucí cehnických kempů následovně:

„Za nás byl nejlepší pěší výlet do Štětic na koně, kde si každý mohl vyzkoušet jízdu v klidné chůzi i zvládnout se udržet v sedle v mírném klusu. Taky si děti určitě moc užily spaní pod širákem na zahradě školy u ohniště. Většina spala pod širákem poprvé. V úterý odpoledne jsme pomáhali hajnému v lesní školce “osvobozovat” mladé stromečky od okolní bujné trávy, která by je mohla zadusit a příští rok se tam půjdeme podívat, jak jim to prospělo.“

(Iveta Švarcová)

Celý týden nás provázela „Fyzika v pohádce a pohádka ve fyzice“. Co si pod tím představit? Známou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký jsme oblékli do nového kabátu, místo kouzel dostaly prostor fyzikální pokusy.

Děti si v pondělí připomněly její původní znění a pak si na vlastní kůži zkusily, jak se dá kouzlit ve fyzice. Další den nakreslily loutky a kulisy. Skorošesťáci se domluvili i na kostýmech a rekvizitách, které si doma připravili. Skorosedmáci si rozdělili, kdo a jak představí pokusy, celé představení dostalo i svou průvodkyni.

Ve čtvrtek vrcholily poslední přípravy divadélka, protože cílem bylo pozvat poslední den kempu všechny mladší žáky a fyzikální pohádku před nimi sehrát. V pátek měly děti s divadlem úspěch, o kterém svědčil úsměv nebo úžas ve tvářích diváků, kteří sledovali jak představení, tak všechny pokusy, z nichž některé si mohli i sami vyzkoušet.

(Šárka Koštelová)