Listopadové shrnutí zdravotnického kroužku

Mladí zdravotníci se postupně seznamují se základy první pomoci – učí se, jak postupovat, když se někdo ocitne v ohrožení života a jak mu dokázat pomoci a zachránit ho.
V průběhu listopadu jsme trénovali obvazovou techniku – šátkový obvaz hlavy, oka, ucha i tzv. pacičku – obvaz ruky a nohy.