Literární kavárna přivítala 2. třídu

Literární kavárnu navštívila tentokrát třída kouzelná. Nebojte, nikdo nám naše druháky nazačaroval, ale děti si s sebou vzaly knihu Kouzelná třída. Společně se zaposlouchaly do příběhu docela obyčejné, i když trochu zlobivé třídy.

Paní učitelka četla příběh, děti ve skupinách plnily úkoly, domýšlely pokračování děje. Tentokrát se při práci spoléhaly pouze na svůj sluch. A vlastně také na svou chuť, protože v kavárně si přece musíme pochutnat na nějaké dobrotě!

J. Grufíková