Malí badatelé mají za sebou svá první setkání

A už opět bádáme! Máme za sebou již druhé setkání. Badatelský kroužek projektu Edustem je zaměřen na badatelství se základy německého jazyka, takže každou lekci proložíme nějakým slovíčkem.

Začínáme barvami, aby nám to hezky navazovalo na naše pokusy. První hodinu jsem věnovali difuzi a jejímu kouzlu pomocí lentilek. Při druhém setkání jsme využili krásného počasí a byli jsme hledat barvy, poznávat a bádat na školní zahradě.