Mezi světy

Během posledních několika týdnů probíhaly v osmé třídě diskuse a několik návazných aktivit s otevřeným tématem rusko-ukrajinské vztahy. V prvním týdnu jsme se společně zamysleli nad tím, co vlastně o obou zemích víme a kde se vůbec nacházejí.

Následovalo studium často používané terminologie a tiskových zpráv, věnovaných vztahům mezi Ukrajinou, Ruskem a zbývajícími státy světa, včetně mezinárodních organizací. Na základě této studie byli žáci schopni postavit se a argumentovat za stranu Ruska, Ukrajiny a NATA, především v oblasti práv, podpory, potřeb a požadavků.

Výsledkem dopoledního projektového dne byla první část myšlenkové mapy. K té se osmáci vrátili s odstupem několika dní v rámci angličtiny. Jednak měli možnost proposlouchat se aktuálními zprávami a nejen na jejich základě si připomněli některá základní fakta.

Cílem bylo zamyslet se nad několika otázkami. Reakce na ně jsou zestručněny ve druhé části mapy.

What do you know about Russia?

What do you know about Ukraine?

Will the war start? And why?

Could it be bad for the Czech Republic?

What do you think about war(s?)

K situaci se plánujeme v brzké době vrátit se zaměřením na mezilidské vztahy – aneb jak vnímáme cizinecké menšiny.