Mikroskopování se šesťáky a sedmáky

Díku projektu EduStem navštívila naše šesťáky a sedmáky paní lektorka s profesionálnějšími mikroskopy. Obě třídy si zopakovaly zásady mikroskopování, přípravu preparátů a dále již tvořily a sledovaly své vytvořené.

Šesťáci vpluli do tajů vodního prostředí a živočichů v ní. Pozorovali například hrotnatky, buchanky a larvy jepic. Sedmáci pronikli do tajů rostlinného těla. Sledovali například pohyb chloroplastů vodního moru, krásné průduchy v listu břečťanu nebo chloupky na listech olivovníku a divizny.

Paní lektorka v průběhu celé lekce některé z jejich preparátů sdílela přes počítač na tabuli, kde je mohli všichni žáci sledovat a prohlédnout si je lépe. Využila tak možnost je okomentovat a zároveň upozornit na detaily a přesněji celý preparát popsat.