Mladý záchranář – dokaž, že umíš

Společně se strakonickým Hasičským záchranným sborem proběhlo v pátek 2. června školní kolo této soutěže. 

Jedná se o soutěž, která doplňuje znalosti a dovednosti dětí v poskytování pomoci sobě i druhým v případě nouze – z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací. 

Vlastní soutěž je tvořena deseti disciplínami, které družstva plní na jednotlivých stanovištích. Soutěžní klání se konalo ve venkovním areálu školy. Disciplíny jsou zvoleny tak, aby prověřily jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti soutěžících.

Soutěží se v hodu granátem na cíl, ve srážení plastových lahví proudem vody ze džberové stříkačky, v topografii, střelbě ze vzduchovky, v možnostech hašení jednotlivých druhů materiálů přenosnými hasicími přístroji, v používání prostředků improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, ve správném sbalení evakuačního zavazadla, v poskytování první pomoci a reálném používání linek tísňového volání. Znalostní test z požární přípravy a z pravidel silničního provozu, dopravních značek a povinného vybavení kola bývá nejméně oblíbeným stanovištěm. 

Na startu soutěže stála pětičlenná družstva, která byla rozdělena do dvou věkových kategorií – mladší: 2.-5. třída, starší: 6.-9. třída. Z prvního stupně soutěžilo 9 družstev, z druhého stupně družstev 7. Naši prvňáčci vše přišli nesoutěžně obhlédnout a některé disciplíny vyzkoušet, deváťáci tradičně pomáhali s organizací – na stanovištích byli pomocníky, figuranty i průvodci. 

…. a jak to celé dopadlo? Na to si soutěžící budou muset ještě chvilku počkat. Vyhlášení výsledků proběhne při závěrečném společném ukončení školního roku a rozloučení s deváťáky.