Můj soused strom

Na internetu byla zveřejňována spousta výzev, do kterých se školy mohly zapojit. Výzvy byly velice zajímavé a my se do nich rádi zapojili.

Šesťáci se věnovali hlavně senzitivitě a tomu, jak vnímají strom, vyzkoušeli si určování stromů v okolí školy, frotáž jejich kůry  a sledovali rozdíly, dále zkusili nakreslit strom bez barev, vytvořit CD, co vše je možné slyšet na školní zahradě pod stromem, provětrali smýkačku a nechybělo ani dovádění a relaxace v zahradě. Každoročně, takže i letos již podruhé došli vyčistit studánku, den nám krásně vyšel na 31.5., což je Den otevírání studánek.

Deváťáci na to šli trochu více odborněji a pustili se do měření stromů a zjišťování, jak velké uhlíkové konzervy v podobě stromů máme kolem školy. Za pomoci Christenova výškoměru, trasírky a průměrky zjistili potřebné údaje a ve škole vše zaznamenali do tabulky, která jim pomohla zjistit objem dřeva, hmotnost využitelného dřeva, množství uloženého uhlíku a oxidu uhličitého ve stromě. 

Jejich práci odměnila nadace jednou hamakou a hromadou desek, které se nám rozhodně při další práci v zahradě a vůbec při bádání dost hodí.

Moc děkujeme Nadaci Proměny Karla Komárka za ceny a pochvalu.