Nabídka kroužků 2019 – 2020

Níže naleznete aktuální nabídku kroužků. Otvírány budou – jako každý školní rok – podle konkrétního zájmu dětí.

První stupeň

Keramika p.uč Novotná (Pádecká) 500Kč/pol (2.-5.tř.) 13.00 – 14.30 (den se upřesní podle zájmu dětí)
Zdravotnický kroužek p.uč Jonášová zdarma (3.-5.tř) pondělí
Výtvarný kroužek p.Mašková 200Kč/pol (1.-5.tř) den se upřesní dle zájmu dětí
Florbal p.uč Maroušek 200Kč/pol (3.- 8.tř čtvrtek 13.05-14.30
Sportuj ve škole p.uč Němečková, Pirgl zdarma (1.-5.tř ) úterý 13.05-14.40
Čtenářská dílna p.uč Grufíková 100Kč/pol (3.-5.tř) středa 12.30-13.30
Tvořivá dílna p.uč. Koštelová zdarma (5.-9.tř) pondělí 13.00-14.40
Taneční kroužek p.Nováková R. 200Kč/pol (2.-5.tř) středa 13.00-14.40
Vaření a pečení p.u Vrba 200Kč/pol (1.-9.tř) pátek jednou za 14 dní

Druhý stupeň

Tvořivá dílna p.uč. Koštelová zdarma (5.-9.tř) pondělí 13.00-14.40
Ruský jazyk p.uč. Vondráková 500Kč/pol (6.-9.tř) čtvrtek 12.15-13.00
Zdravotnický kroužek p.uč Jonášová zdarma (6.-9.tř)) upřesní se dle zájmu dětí
Psychohygiena p.uč. Starec 100Kč/pol (7.-9.tř) pátek 6.45-7.30
Florbal p. uč. Maroušek 200Kč/pol (3.- 8.tř ) čtvrtek 13.05-14.30
Keramika p. uč. Novotná 500Kč/pol (6.-9.tř.) 13.00 – 14.30 (den se upřesní)
Ekoškola p. uč. Koštelová zdarma (6.-9.tř) upřesníme a dohodneme se
Audiovizuální tvorba p.uč Pirgl 300Kč/pol (6.-9.tř) úterý, pro vážně vážné zájemce? 14.45-16.15
Vaření a pečení p.u Vrba 200Kč/pol (1.-9.tř) pátek jednou za 14 dní