Náhled čtvrťáků do cehnické historie

Při seznamování se s historií navštívila čtvrtá třída v rámci vlastivědy Obecní úřad v Cehnicích a nahlédla do místní kroniky a jiných zajímavých historických knih. Paní starostka s paní kronikářkou děti seznámily se zajímavými událostmi, ke kterým v Cehnicích došlo. Místní děti mohly najít zápisy o jejich datu narození, o sňatku jejich rodičů nebo prarodičů. Dozvěděly se, že 1. zmínka o Cehnicích je z roku 1357. Od roku 1917 zde bylo zajištěno kutací právo na dolování uhlí (vytěžily se pouze 4 vagony nekvalitního lignitu), do roku 1976 zde bylo i kino a v roce 2002 zasáhla vesnici povodeň z přeplněného rybníka. Nejvíce zde žilo kolem 1500 obyvatel, v současnosti je to asi 500 obyvatel. Všechny nás však zaujala informace o tajné podzemní chodbě vedoucí z cehnické tvrze až k Mladějovicům.