Naši osmáci pozvali prvňáčky do literární kavárny

Měsíc říjen se na naší škole nesl v duchu “literárních kaváren”.  Dokonce i prvnáčci jednu takovou “navštívili”. Úžasný zážitek pro všechny přítomné připravili spolužáci z 8. ročníku pod vedením paní učitelky Novotné.
Posezení v kavárně s čajem a dobrotami předcházelo čtení pohádky ve “strašidelném” prostředí u svíček. Následovalo skládání puzzlí, které  mělo děti dovést k vyluštění pohádky (Hrnečku vař!). Tu jim poté spolužáci z 8. ročníku za pomoci vlastnoručně vyrobených loutek zahráli.
Veliké poděkování patří všem žákům 8. třídy, paní asistentce Aleně Pádecké a samozřejmě paní učitelce Martině Novotné, bez které by tato akce vůbec nevznikla.
DĚKUJEME!