První výlet

2. září vyrazili naši žáci pátého ročníku se svým novým třídním učitelem na Svatobor. Cesta vlakem utekla velmi rychle. Natěšená posádka vystoupila na zastávce Hrádek u Sušice. Odtud šli výletníci dlouhé 4 km do kopce a objevili se na krásné rozhledně. 

“Poté se nabízely dva scénáře. Vrátit se na Hrádek nebo zkusit sestoupit do Sušice. Zvědavost vyhrála a začali jsme sestupovat do města. Cesta byla poměrně dost příkrá, klikatá a děti klopýtaly. Potkali jsme několik studánek s pramenitou, křišťálově čistou vodou. V Sušici děti nakoupily zmrzlinu a svačinou nakrmily kachny v řece. Cesta zpátky se trochu protáhla, protože…“času dost” :)”