Nevidím, naštěstí slyším…

Jak se žije člověku, který ztratil možnost vnímat svět jedním z  nejdůležitějších smyslů, tedy očima? Na toto téma u nás ve škole proběhla beseda s panem Klabouchem, který žákům přiblížil život zrakově postižených lidí.

Chůzi poslepu a orientaci v prostoru pouze pomocí hmatu a sluchu si naši žáci mohli vyzkoušet při různých činnostech a interaktivních hrách v rámci projektového dne.

Vyzkoušeli si připravit sendvič a uvařit čaj. Poslouchali různé zvuky a poznávali, co to je. Kreslili podle doteku nebo pokynů svého kamaráda. “Poznej, čeho se dotýkáš” – hmatová hra, při které poznávali různé předměty. Vyzkoušeli si číst dotykem text napsaný latinkou i Braillovým písmem. “Chyť míček” byla další sluchová hra. Zahráli si na “slepou bábu”, při které slepý chytal ostatní, kteří vydávali různé zvuky a pohybovali se. Na závěr všichni s průvodcem prošli překážkovou dráhu – v terénu překonávali jeho různé nerovnosti a nástrahy, se kterými se nevidomí dnes a denně setkávají.

Velké díky patří našim deváťákům, kteří s realizací projektového dne pomohli!