Objevujeme němčinu a fungování krasohledu

Druhý březnový badatelák jsme využili k tomu, abychom si nejprve připomněli, jak se přihlásit do počítačové sítě a potom objevovali jednoduché německé větičky v podobě online poslechových widgetů. Němčina je pro prvňáka, druháky a čtvrťáky především ochutnávková, nechvátáme, ale pokroky děláme. Zvládáme čísla, barvy a jednoduché představení.
Po 50 minutách jsme se přesunuli znovu do našeho tradičního prostoru – učebny 6. ročníku a navázali na zrcadlovou práci v minulém badateláku. Nejprve jsme slepili malý krasohled ze tří lichoběžníků a poté pomocí barevných pásek experimentovali s růzými barevnými obrazci. Užijte si je také…
Všechny naše badatelské aktivity můžete sledovat na https://www.zscehnice.cz/badatelsky-krouzek/