Ohlédnutí za naplněným školním rokem

Právě končící školní rok byl bohatý a pestrý. Bohatý na exkurze, besedy, výlety, výjezdy, bohatý na emoce. Výjimečně pestrý rok jsme zažili v různorodosti aktivit i načerpaných zkušeností.

Mohlo by se zdát, že taková různorodost nás odvádí od samotného vyučování, že až příliš mnoho času trávíme mimo třídy, ale každý den se přesvědčujeme o tom, že je to přesně naopak. Bohatost, pestrost a vlastní rozhled přinášejí do školy motivaci zajímat se, učit se nové věci, a být v tom efektivní.

Naše škola je zapojena do mnoha projektů, které umožňují pedagogům i žákům vycestovat, čerpat zkušenosti, objevovat, zažívat nové věci.

V rámci projektu Maják jsme nejen získali moderní výukové pomůcky, ale také vyslali dva z našich pedagogů pro inspiraci do finských škol, bezesporu nejlepších v Evropě.

Jsme centrem síťování čtenářské gramotnosti a za našimi dvěma skvělými češtinářkami dojíždí každý měsíc nabrat zkušenosti učitelé nejen z okolních škol. Ten stejný projekt umožnil dvěma našim dvě kolegyním vypravit se na Maltu a objevovat, co z tamního školství je přenositelné k nám.

V červnu náš kolega v rámci celorepublikového projektu zaměřeného na globální rozvojové vzdělávání navštívit školy v Nizozemsku.

Koordinátorka školní environmentální výchovy ve Slovinsku absolvovala spoustu zajímavých přednášek a besed a přivezla zajímavý podnět k uspořádání školního poznávacího zájezdu pro žáky naší školy.

V závěru školního roku se žáci společně s pedagogy vypravili na týdenní poznávací expedici po nejatraktivnějších místech Švýcarska.

Všechny naše zahraniční cesty jsou součástí naší snahy pomáhat našim žákům dobře porozumět propojené Evropě i globálním otázkám.

Nezaháleli jsme ale i v lokálních aktivitách.

V oblíbeném environmentálním centru Proud v Horažďovicích třeťáci, čtvrťáci a páťáci absolvovali březnový program Jaro je tu! Žáci druhé stupně se vypravili na plně hrazený environmentální pobytový program v Novohradských horách, podpořený z prostředků Jihočeského kraje. Z rozvojového programu Podpora výuky plavání pak byla zaplacena doprava na plavecký stadion ve Strakonicích všem, kteří se plavecké výuky zúčastnili.

Vzdělávací a osvětový význam mají naše projektové dny: 72 hodin (podej pomocnou ruku přírodě, lidem i sám sobě) a Dokaž, že umíš! (získávání praktických dovedností při krizových situacích – nehodách, úrazech, požárech, povodních – ve spolupráci se složkami IZS) a v letošním roce ještě projektový týden ke stoletému výročí republiky, který vyvrcholil společným zasazením lípy srdčité.

Že jsou naši žáci zvídaví a chtějí věci zkoušet na vlastní kůži, svědčí i aktivní a většinová účast na akcích Veletrh vědy, Dobrodružství s technikou, pražský Týden vědy (financováno z projektu Společně to zvládneme) i návštěva v Techmánii. Prohloubili jsme spolupráci s panem Šabatou z Českého rozhlasu, který pro zájemce z řad našich žáků uspořádal v Praze dokonce dvě mediální exkurze.

Jsme školou zaměřenou na environmentální výchovu, to se promítá do mnoha našich školních aktivit.

V závěru školního roku jsme tedy v záchranné stanici Makov adoptovali čápici Marušku. Ta se stará o 4 mláďata z cehnických čapích vajec, zachráněných z komína kulturního domu.

Žáky vedeme nejen ke třídění, ale také ke sběru odpadu – například usušené pomerančové a citronové kůry, rostlinného oleje nebo hliníkových plechovek Daří se nám tak získávat finanční prostředky na další školní aktivity a projekty.

K environmentální výchově samozřejmě patří i přednášky pro žáky – Solární energie, Planeta Země, Poznávej Evropu.

Žáci vyšších ročníků pak prošli interaktivním Protidrogovým vlakem a pomáhali s prodejem kytiček při akci Český den proti rakovině.

Určitě se povedly i další akce pořádané školou nejen pro žáky samotné: Martinské slavnosti, Adventní vystoupení s prodejní výstavou, Ples deváté třídy (SRPŠ), Bleší trh, Den otevřených dveří spojený s jarní prodejní výstavou výrobků, Velikonoční zajíček (SRPŠ), Slavnosti Slabikáře, Loučení s předškoláčky, Rozloučení s žáky 9. třídy. Tento výčet byl letos rozšířen o výtečnou akci pořádanou SRPŠ – Burza knih, která byla nakonec ještě obohacena autorským čtením z knihy Ztracený pes a jiné příběhy od Dity Křišťanové.

Pochvalu si určitě zaslouží i ti, kteří nás reprezentovali na turnajích ve florbale, futsale, minikopané i vybíjené, dále pak i účastníci sportovní olympiády. Pohybové aktivity se dařilo rozvíjet i v Jump aréně či Hopsáriu.

A ptáte se, kde na tento desetiměsíční maraton, při kterém si mají žáci hlavně odnést praktické a užitečné dovednosti do života, vzali naši pedagogové energii? Tak třeba v přípravném týdnu nebo na teambuildingovém dvoudenním školení v Srní, kde ladili nejen vyučovací strategie, a které bylo financováno z projektu Společně to zvládneme.

Klíčovým pro další směřování školy je dokončení projektu Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Cehnice v celkové výši 3 171 979 Kč s 10 % spoluúčastí obce. Díky němu proběhla modernizace konektivity, učeben, nábytkového vybavení. Odpovídající vybavenost nám umožňuje zkvalitňovat výuku i volnočasové aktivity, využívat moderní technologie ve výuce a lépe prezentovat školu navenek prostřednictvím digitálních médií.

Intenzita aktivit ve škole však nekončí posledním dnem školního roku, rozdáním vysvědčením a začátkem prázdnin. Za zdánlivě zamčenými dveřmi od prvních červencových dnů běží zútulňování a vylepšování zázemí pro nastávající školní rok.

Všechny aktivity dokumentujeme na školním webu www.zscehnice.cz a na Facebookových stránkách. Během školního roku se snažíme, aby vše bylo živé a aktuální. Koukněte, navštěvujte je pravidelně, vyplatí se to.

Vytvořit dobrou atmosféru ve škole naší velikosti, udržet kvalitní, zajímavou a moderní výuku, motivovaný tým pedagogů a celkově inspirativní prostředí potřebuje značné úsilí a velkou dávku energie. Věříme v to, co děláme, a věříme, že nás na naší cestě i dál podpoříte.

Přeji všem zaměstnancům školy, aby si během zasloužené dovolené dostatečně odpočinuli, posbírali nové nápady a náměty a s chutí a očekáváním se těšili na začátek příštího školního roku. Dětem, rodičům a všem přátelům a příznivcům naší školy posílám jen samé prosluněné prázdninové dny.

 

Zuzana Drančáková

ředitelka školy