Ohlédnutí za prezenčně-distančním vyučováním v listopadu a prosinci 2020

Zatímco celou první polovinu listopadu všechny ročníky fungovaly na čistě distanční výuce, počínaje 18. listopadem se do školy vrátili naši prvňáčci a druháci, aby ofoukli prach ze svých lavic a znovu se společně začali učit před křídovou (i digitální tabulí). S koncem listopadu se do školy vrátili i naši třeťáci, čtvrťáci, páťáci a deváťáci a na střídačku se budou ve škole objevovat jednou šesťáci s osmáky a jednou jen sedmáci.

Tato kombinace distanční a prezenční výuky přináší do školy mnoho zajímavých momentů – je potřeba vytvořit různé sady rozvrhů předmětů, rozpisu příchodů a odchodů na obědy, dohledů na chodbě a obsazení mnoha oddělení družiny. Učitelé plynulé přecházejí mezi vysíláním na Teams a prezenční výukou ve třídách, všichni samozřejmě schováni za rouškou.

Ve škole nyní nezvoní, učitelé i žáci si hlídají začátky a konce vyučovacích hodin – důvod je jednoduchý – abychom dodrželi všechna hygienická opatření (pamatujete, s jakou chutí jsme všichni vybíhali ze dveří o přestávkách a setkávali se se všemi spolužáky z různých tříd?) a výuka byla efektivní a plynulejší.

Mezi žáky i učiteli jsou fanoušci spíše prezenční nebo spíše distanční výuky. Všichni si ovšem nyní shodují na tom, že setkání ve škole jsou nejen potřebná, ale také zábavná, a už bylo na čase chvilku si být blíž.

I na rotační systém si postupně zvykneme a budeme se velmi těšit, až se znovu začneme setkávat v plné sestavě.