OHLÉDNUTÍ ZA TŘEBOŇSKEM: „Země, voda vzduch. Prozkoumej a suď.“

V polovině září žáci absolvovali environmentální pobyt na Třeboňsku pod záštitou českobudějovického sdružení Cassiopeia. Po příjezdu na místo provedla lektorka děti seznamovací hrou. Následovala naučná stezka Červeným blatem, kde žáci plnili nejrůznější aktivity spojené s poznáváním specifického rašelinného místa. Namátkou testovali tvrdost podloží, vlhkost prostředí nebo savost rašeliníku. Dále se seznamovali s faunou a flórou tohoto prostředí a byli obeznámeni s  funkcemi a účinky mnohých rostlin. Následoval přesun do penzionu Mlýnský dvůr. Odpolední program směřoval do Branského doubí, které se rozléhá na hrázi Opatovického rybníka. Zde bylo na programu zkoumání výjimečných starých dubů. A aby nebylo málo zážitků z prvního dne, čekala na žáky ještě noční výprava ke Schwarzenberské hrobce.

Dopolední náplní druhého dne bylo zkoumání místních rybníků pozorováním i experimentováním. Hravou formou tak žáci poznávali ekosystém rybníka, vodní živočichy a rostliny. Historie ohledně budování rybníků pak byla připomenuta v rámci odpoledního výletu do Třeboně. Cesta vedoucí po hrázi Opatovického rybníka a rybníka Svět přímo nabízí scenérii k tomuto vyprávění. Cílem v Třeboni byla záchranná stanice pro volně žijící živočichy, s nimiž byli žáci seznámeni, například s volavkou popelavou, vydrami či srnčetem.

Závěrečný, třetí den byl jednak dnem opakovacím, když si žáci při hrách připomenuli stěžejní momenty a vědomosti z pobytu, jednak dobrodružným. Prověřena byla orientace v mapě při cestě za pokladem a taktéž týmová spolupráce při hledání jednotného směru. Poklad byl ukryt nedaleko Čertova dubu, k němuž se váže pověst o staviteli rybníků Jakubovi Krčínovi.

Pobyt především prohluboval znalosti žáků v oblasti přírodopisu, ekologie a rybníkářství, ale také podporoval pozitivní vztah k přírodě a spolupráci.