Organizace výuky 11. 1. – 22. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci pokračujeme i v následujících dvou týdnech (tedy do 22. ledna 2021) ve stejném režimu:

  • ročníky 1 a 2 prezenčně (ranní a odpolední družina běží, obědy pro přihlášené),
  • ročníky 3 – 9 plná distanční výuka dle běžících rozvrhů v rozsahu 3 – 4 hodiny denně (obědy automaticky zrušeny),
  • konzultace (třídní schůzky) proběhnou v online podobě přes Teams – třídní učitelé vás budou informovat o termínu, případně máte možnost individuálně konzultovat s pedagogy po telefonu či přes Bakaláře nebo Teams,
  • celé pololetí hodnotíme známkami, na pololetním vysvědčení tedy žáci také najdou známky, doplněné dle uvážení jednotlivých učitelů slovním komentářem, který nebude součástí vysvědčení.

Znovu vás chci požádat o aktivní a konstruktivní vzájemnou komunikaci v následujících dvou týdnech.

Pololetní hodnocení samozřejmě odráží práci v průběhu celého pololetí, ale je zcela jasné, že těchto deset dnů bude věnováno ověřování znalostí, dohánění nedodělků a vylepšování známek. Jsme v náročném období, máme minimum vzájemného osobního kontaktu. Výsledek naší pololetní práce tedy hledejme nyní v průběžném dialogu.

Platforma Teams i Bakaláři umožňují kontaktovat jakéhokoliv pedagoga, domluvit si s ním konzultaci a případně řešit jakýkoliv problém.

Přeji vám klidný víkend, pevné zdraví a alespoň špetku optimismu do nadcházejících dní.

Zuzana Drančáková
ředitelka školy