Organizace výuky a provozu školy od 30. 11. do 11. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,

v souvislosti s aktuálními hygienickými opatřeními bude v týdnu od 30. 11. – 11. 12. 2020 výuka organizována takto:

VÝUKA V ROČNÍCÍCH:
– 1. – 5. ročník: prezenční výuka s mírně upraveným rozvrhem- 7. ročník: distanční výuka / prezenční – 6., 8 prezenční / distanční výuka. a 9. ročník: prezenční výuka

ROZVRHY:
1) Rozvrhy pro týden 30. 11. – 4. 12. 2020 (1. rotace) budou zveřejněny na webových stránkách ve středu 25. 11. 2020.
2) Rozvrh pro týden 7. 12. – 11. 12. 2020 (2. rotace) budou zveřejněny na webových stránkách ve středu 2. 12. 2020.
3) Rotační prezenční – distanční výuka pak bude podle těchto dvou rotací probíhat i v dalších týdnech, dle aktuálního stupně PES.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
– všichni žáci v prezenční výuce mají automaticky přihlášené obědy (v distanční odhlášené)

– je zajištěna ranní a odpolední družina pro 1. – 5. ročník tak, aby byla dodržena hygienická opatření (oddělené skupiny)

– družina je POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ!!!

– žáci nepřihlášení do družiny zůstávají mimo školní budovu, neshlukují se do skupin

– prezenční výuka probíhá v rouškách, ve škole jsou dodržována všechna hygienická opatření dle PES

– tělesná a hudební výchova je řešena projektově

– využijte prosím uvolněná odpoledne k vlastním venkovním pohybovým aktivitám

Nadcházející období bude pro školu náročné organizačně i personálně, musíme udržovat jednotlivé ročníky oddělené v družinách, ve výuce i na obědech. I v dalších týdnech budou probíhat různé změny a úpravy.

Víme, že i pro Vás je toto období velmi náročné a je obtížné vše pozorně sledovat.

Komunikujme prosím vzájemně co nejvíce, kontaktujte své třídní učitele, sledujte web, Bakaláře i Teams. Jako škola se snažíme o smysluplnou a efektivní výuku. Oceníme vaši zpětnou vazbu a věřím, že udržíme společně motivaci se učit a zůstávat optimisticky naladěni.

Děkuji, přeji vám i nadále především pevné zdraví.

Zuzana Drančáková
ředitelka školy