Organizace zahájení školního roku 2021-22

Vážení rodiče,

níže nalezenete organizační záležitosti v souvislosti se zahájením školního roku 2021-22.

 1. Testování
 • žáci budou v rámci screeningu otestováni antigenními testy 1. září., 6. září. a 9. září ve stejném režimu jako v uplynulém školním roce
 • prvňáci podstoupí test 2. září, 6. září a 9. září
 • znovu je možná přítomnost zákonného zástupce pro 1. a 2. ročník (povinně respirátor, omezený pohyb ve školní budově)
 • žák, který doloží očkování (certifikát), potvrzení o provedeném antigenním nebo PCR testu nebo doloží, že je v ochranné lhůtě z důvodu prodělaného onemocnění, nebude testován. Tuto informaci budeme evidovat, stačí doložit pouze jednou.
 1. Respirátory / roušky
 • žáci jsou povinni nosit roušky / respirátory ve společných prostorech – mimo třídy, mimo jídelnu
 1. Rozvrhy
 1. Organizace výuky 1. – 3. září 2021

  1. září – 7:35 – 9:00, zahájení školního roku a přivítání prvňáčků, den s třídním učitelem, oběd v 9:00 pro přihlášené, ranní i odpolední družina v provozu, dřívější odchody žáků na základě písemného potvrzení rodiče

  2. – 3. září – výuka dle rozvrhu, zrušeno odpolední vyučování, ranní i odpolední družina v provozu
 1. Změna čísla účtu – obědy, online pokladna
 • změna proběhla již od 1. srpna, zkontrolujte si správnost čísel obou účtů (online pokladna, obědy) – je uvedeno na webových stránkách školy
 1. Úhrady
 • úhrady za pracovní sešity, omluvné listy, zálohy na skříňky u nových žáků, školní družinu, kroužky budou strženy v měsíci říjnu (datum bude upřesněn)
 1. Družina
 • od 1. září pro 1. – 5. ročník v provozu ranní i odpolední družina
 • od 2. září ranní družina pro 2. stupeň
 1. Dohledová třída
 • dohledová třída před odpoledním vyučováním pro 4. a 5. ročník zajištěna
 • pro 2. stupeň – pokud zákonný zástupce písemně potvrdí, že se žák dohledové třídy neúčastní, bude žákovi umožněno opustit v době polední pauzy školu
 1. Kroužky
 • budou vypsány v září a poběží od října 2021
 1. Komunikační kanály
 • Bakaláři (web, aplikace) pro rodiče
 • Teams pro žáky
 • web – obecné informace

Děkuji,

Zuzana Drančáková
ředitelka školy