Part two – November

Listopadová setkání na kroužku anglická laboratoř pokračují ve studijním duchu. Skupinka od první do šesté třídy se rozrostla o pár dalších zájemců a všichni zkoumají angličtinu z mnoha úhlů pohledu. Přestože největší oblibě se stále těší jazykové hry, nacházíme i chvilky na individuální konverzaci, učení se nových vět a procvičování toho, co nás zrovna zaujme. Nyní už každý angličtinář nalezne svou vlastní procvičovací sadu povídání o sobě nebo o tématu, které ho zrovna zajímá, na kroužkovém webu. 

Ovládáme již několik výukových aplikací (Memrise, Kahoot, StudyStack, Duolingo), mluvíme, posloucháme příběhy, hrajeme (si), se staršími objevujeme záludnosti gramatiky a dialogů a SPOLEČNĚ se bavíme angličtinou. 

Obrovský kus práce odvádějí starší spolužáci a spolužačky, kteří při chvilkách učí své mladší následovníky, zároveň si s nimi opakují úplné základy angličtiny a vzpomínají na své vlastní začátky.