Písek společně

Dne 6. 10. se druhá, třetí a čtvrtá třída zúčastnila bádání v písecké Sladovně. První dvě třídy se mohly “v mraveništi” dozvědět mnoho zajímavých informací o mravencích a jejich životě. Bylo úžasné pozorovat, kolik toho již děti ve svém věku znají a s jakou chutí novinky, které neznají, vstřebávají. Po teoretické části si mohly život mravence vyzkoušet i prakticky v místní expozici. 

Touha létat provází člověka odedávna…, čtvrťáci díky interaktivní výstavě s názvem “Leťme vysoko” měli možnost vstoupit do světa neomezených možností a svobody. Jak je možné, že se letadlo udrží ve vzduchu a raketa vystřelí až do vesmíru? Co nám létání dalo a kam až nás touha létat zavede?

Přes počátky létání, inspiraci u létacích živočichů a rostlin se žáci dozvěděli i o budoucnosti létání, ať už jsou to létající auta nebo objevování vesmíru. Nakoukli do přírodní laboratoře, vypustili vlastnoručně vyrobenou raketu, vyrobili si podle své fantazie vlastní létající předmět a vyzkoušeli si, jaké to je, když vám narostou křídla.

V druhé polovině dopoledne se tyto třídy spojily s osmáky a využily jejich průvodcovství po městě Písku. Jejich cesta vedla nejprve do Prácheňského muzea, kde se seznámili s historií města a měli možnost vyzkoušet si na grafickém lisu ražbu stříbrných denárů. Vyrobené mince posloužily jako odměna pro druháky a třeťáky pro něž osmička připravila komentovanou procházku historickým jádrem města. Osmáci si při té příležitosti vyzkoušeli své prezentační dovednosti, když na osmi zastaveních seznamovali své mladší spolužáky se zajímavostmi z píseckých dějin. Každý z nich měl navíc svěřenu malou skupinku mladších spolužáků, na kterou při vycházce dohlížel a pomáhal „svým“ dětem s vyplněním připravených pracovních listů. Malí svěřenci byli pozornými posluchači a na všechny otázky našli správnou odpověď. Za své průvodcovské služby i pedagogický dohled si osmáci od dětí vysloužili kornoutky se sladkostmi.

Mimochodem, jestlipak víte, proč se Kamennému mostu v Písku říká Jelení? Že ne? Tak se zeptejte našich druháků, ti vám poradí.