Pokračujeme s angličtinou

Setkání v rámci anglické laboratoře probíhají v pondělí a ve čtvrtek i nadále. Zaměřujeme se na drobné konverzace, rozhovory, hry s nejrůznějšími pomůckami, písničky, procvičujeme překladové kartičky a věnujeme se též pohybovým aktivitám. Velké oblibě se též těší mnohé výukové aplikace, které dětem velmi rychle pomáhají s rozvojem slovní zásoby (namátkou Monkey Puzzle, Kahoot) a třeba také s porozuměním textu (Lingua.com).