Poldr

Klima stezka aneb Putování panoše se žabkou

Projekt žáků ZŠ Cehnice

5. stanoviště

interaktivní mapa: KLIMA STEZKA

Putování panoše se žabkou – Poldr

„To je nějaký divný rybník, žábo. Každý přece ví, že když se v hrázi nechá díra, voda odteče a rybník nebude.“ chechtal se panoš. „Nebo rybník ještě není hotový?“
„Ale ne, panoši. Hotové to samozřejmě je. Jen to není rybník, ale suchý poldr.“ vysvětlovala žába.
„Cože to je? Ze suchého poldru se moc nenapiješ. Říkala jsi přece, že stavíte rybníky, aby se zadržela voda, tak proč najednou rybník bez vody?“ stále se divil panoš.
„No, jak se mění klima, tak je někdy vody málo a pak zase může napršet moc vody najednou a jsou povodně.“ trpělivě vyprávěla žába.
Panoš se plácl do čela. „Ahá, už mi svítá. Takže poldr je tedy takový rybník bez vody, kde se při povodni zachytí co nejvíc vody.“
„Správně, panoši, už jsi na to kápnul. Je to pro ochranu před povodní. V poldru není normálně voda, a tak se tam může normálně hospodařit, zatopí se to jen při povodni.“ dokončila povídání žabka.
„Ale mezerou v hrázi musí odtékat hodně vody.“
„To je právě tak vypočítané, že odteče jen tolik vody, kolik neudělá dole skoro žádnou škodu,
+3má odtékat jen tolik vody, kolik proteče u historického mostu ve vsi. Teprve kdyby bylo vody víc, než se vejde do poldru, začala by přetékat i horem.“ povídá žabka panošovi.
„No a co pak?“ ptá se panoš.
„No, pak bude ve vsi povodeň. Žádná ochrana není na 100%. Ale nebude to tak často.“
Panoš se zamyslí a po chvíli povídá:
„Já už přeci jen něco pamatuji. Důležité je, aby si to pamatovali i lidé, kteří ve vsi žijí, a udržovali všechno v dobrém stavu, aby všechno bylo připravené, až ta povodeň zase přijde.“

Koukej a vzpomínej

před a po